Cislau

Scoala Gimnaziala

Anunturi

DESFĂŞURAREA ETAPEI JUDEŢENE A OLIMPIADEI UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURA

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA ETAPEI JUDEŢENE A OLIMPIADEI UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ (PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL)

 

     În data de 25 martie 2017, se va desfăşura, la Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău, etapa judeţeană a olimpiadei UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ, adresată elevilor claselor V-VIII, din mediul rural.
Proba scrisă începe la ora 10:00 şi durează două ore, conform Regulamentului specific de desfăşurare a olimpiadei naţionale „Universul cunoaşterii prin lectură” pentru elevii din mediul rural. Elevii vor fi prezenţi în sălile de curs în intervalul orar 9:15-9:30 şi vor avea asupra lor carnetul de elev vizat pentru anul şcolar curent/carte de identitate/copie după certificatul de naştere.
     Norma de reprezentare este de 2 elevi/nivel pentru fiecare unitate de învăţământ gimnazial. Tabelele cu elevii participanţi vor fi trimise până joi, 23 martie 2017, ora 15:00, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Şcolile cu elevi participanţi vor desemna un profesor evaluator care va fi prezent sâmbătă, 25 martie 2017, la Şcoala Gimnazială Nr. 7, Buzău, la ora 13:30. Tabelul (în format Word) va conţine în mod obligatoriu numele şi prenumele elevului, şcoala de provenienţă, clasa, numele profesorului coordonator, conform Anexei 1. Numele şi prenumele profesorilor evaluatori vor fi menţionate în documentul care conţine lista cu elevii participanţi, conform anexei.

                                                                                                                                Inspector şcolar,
                                                                                                                       Prof. dr. Emilia-Elena Bodea